A la terra calen persones que hi treballin més criticant menys; que construeixin sense destruir; que no prometin. Continue reading