El dret a vaga s’aconsegueix fent vagues; el dret de reunió, reunint-se; el dret d’associació, associant-se;. Continue reading