La lluita – Subcomandante Marcos

La lluita és com un cercle, es pot començar a qualsevol punt, però mai no acaba.

Subcomandante Marcos

SubMarcosHorseFromAfarNom que utilitza Rafael Sebastián Guillén Vicente, principal ideòleg, portaveu i un dels líders del grup indígena mexicà Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN.

Segueix-nos:

About the author

Related