Franz Kafka – No desesperis

No desesperis, ni tan sols pel fet de que no desesperes. Quan tot sembla acabat, sorgeixen noves forces. Això vol dir que estàs viu.

Franz Kafka

franz-kafka(Praga —llavors Imperi austrohongarès, actualment Txèquia—, 3 de juliol de 1883 – Kierling —actualment part de la ciutat de Klosterneuburg, Àustria—, 3 de juny de 1924) fou un escriptor d’origen jueu en llengua alemanya. La seva narrativa desassossegadora i simbòlica, escrita en alemany, va anticipar l’opressió i l’angoixa del segle XX. La seva influència ha fet que el terme ‘kafkià’ s’apliqui a situacions socials angoixants i grotesques. La seva obra és una de les més influents de la literatura universal de l’últim segle, malgrat no ser gaire extensa: va ser autor de tres novel·les (El procés del 1925, El castell del 1926 i Amèrica del 1927), dues novel·les curtes, La metamorfosi(1915) i La colònia penitenciària (1914), i un cert nombre de paràboles i relats breus. A més, va deixar una abundantcorrespondència i escrits autobiogràfics, la major part publicats pòstumament.

Segueix-nos:

About the author

JOIN THE DISCUSSION