La bondat és l'única inversió que no fa mai fallida. Henry David Thoreau, Walden (Concord, 12 de. Continue reading