Els homes d’acció, sobretot aquells les accions dels quals són guiades per l’amor, viuen per sempre. José. Continue reading