Contra el vici de manar malament, hi ha la virtut de desobeir. Lluís Maria. Continue reading