La vida no va sense grans oblits. Original en francès: La vie ne va pas sans de grands oublis. Honoré de. Continue reading