L’opressor no seria tan fort si no tingués còmplices entre els mateixos oprimits. Simone de. Continue reading