El millor homenatge que pot tributar-se a les persones bones és imitar-les. Concepción Arenal (Ferrol, 31 de. Continue reading