La rialla és la salut de l’esperit: un humorisme distingit pot fer la salut d’un poble. Pot donar-se-li el. Continue reading