La honradesa absoluta no existeix en major quantitat que la salut perfecta. Hi ha un fons de bèstia humana en. Continue reading