Els intel·lectuals resolen els problemes; els genis, els eviten. Albert Einstein (14 de març del 1879 – 18. Continue reading