Aquell que demana amb timidesa s’exposa que li neguin allò que demana amb convicció. Maximilien de. Continue reading