Res és més perjudicial per a l’esperit aventurer en un home que un futur segur. Original en anglès: Nothing. Continue reading