Els ensenyaments ètics es debiliten si estan lligats a dogmes que no suporten anàlisis. Margaret. Continue reading