Els homes, tot i que han de morir, no van néixer per morir, sinó per innovar. Hannah Arendt (Linden,. Continue reading